Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «e-Λιανικό»

«e-λιανικό» : Επιδότηση 100% έως 5.000€ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) σε 20.000 επιχειρήσεις λιανεμπορίου που θα υποβάλλουν αίτηση από 22/02/2021 μέχρι 24/03/2021.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ της Δράσης, είναι οι Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν ήδη κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι τις 12/02/2021.
Δείτε την ανακοίνωση εδώ
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 • • να έχουν το λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 47) ΕΙΤΕ ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, ΕΙΤΕ ως δραστηριότητα με τα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΈΣΟΔΑ (βάσει του τελ.Ε3)
 • • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • • να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 • • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.


Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως 1.500,00€ (δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού)
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020 ενώ θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν για να υλοποιήσουν το έργο τους.

ΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες (Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό) και έχουν ως ακολούθως:

 • Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (μόνο για νέο e-shop) με επιλέξιμο ποσοστό έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου:
  • Εξυπηρετητές /διακομιστές ( server ) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ( Desktop / Laptop ).
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
 • Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ με επιλέξιμο ποσοστό έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου:
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
  • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. H έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Δημιουργία E-Shop με τη Digi-Plan & την Tax-Plan

Η Digi-Plan σε συνεργασία με τους έμπειρους σύμβουλους επιχειρήσεων της Tax-Plan (https://www.tax-plan.gr) είναι σε θέση να αναλάβουν τη διεκπεραίωση του προγράμματος επιδότησης ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ : Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες επιδότησής σας & να σχεδιάσουμε μαζί την επιχειρηματική σας πρόταση, ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΑΣ ΟΦΕΛΟΣ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

Αναλαμβάνουμε όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ E-SHOP, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Ενδεικτικά :

 • Δωρεάν έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής,
 • Δωρεάν ενημέρωση για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ,
 • Δωρεάν προ-αξιολόγηση & προ-φάκελος επιδότησης,
 • Δόμηση του «πνεύματος» του επενδυτικού σχεδίου,
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού δαπανών με ολοκληρωμένες προτάσεις ενεργειών
 • Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης
 • Παρακολούθηση πορείας Αξιολόγησης
 • Φυσική υποβολή του φακέλου συμμετοχής
 • Εποπτεία υλοποίησης επένδυσης
 • Συγκέντρωση Δικαιολογητικών για τη Σύνταξη & Υποβολή των ενδιάμεσων αιτήσεων εκταμίευσης & έκθεσης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Tax-Pan
Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Προτάσεων

 • Πανός 1 & Κύπρου – Λάρισα, Τ.Κ. 41222
 • Τηλ.2410533572 – 2413012052
 • Φαξ 2410533772
 • Kιν. 6936920688 – 6932702616
 • E-mail: info@tax-plan.gr
 • Website: www.tax-plan.gr
ΕΣΠΑ e-λιανικο επιδοτηση e-shop
Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως e-λιανικό, Νέα