EΣΠΑ: Επιδότηση έως 5.000€ για κατασκευή e-shop

Το πρόγραμμα έχει δημοσιευτεί επίσημα και αφορά χρηματοδότηση στο 100% για την κατασκευή e-shop.

Αφορά το λιανικό εμπόριο και καλύπτει δαπάνες:

 1. κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος έως 5.000€ .
 2. αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/03/2020, έως 1500 ευρώ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω της πανδημίας και επιθυμούν να ενισχύσουν την επιχείρησή τους μέσω του δικού τους ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στη Digi-Plan σε συνεργασία με την Tax-Plan, αναλαμβάνουμε ΔΩΡΕΑΝ την υποβολή του φακέλου σας για το πρόγραμμα καθώς και την υλοποίηση του e-shop σας σε ανταγωνιστικές τιμές. Εξασφαλίστε μία θέση στην κατάθεση φακέλου για το πρόγραμμα επιδότησης σήμερα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Η δράση «e-λιανικό» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) τους.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

 1. Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 2. Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/01/2019 έως την ημερομηνία προκύρηξης της δράσης

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

 1. Να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού) ή ο τζίρος σας να είναι μεγαλύτερος στον ΚΑΔ 47.
 2. Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 μέχρι τώρα
 3. Ο τζίρος του καταστήματος για το 4ο τρίμηνο του 2020 να είναι κατά 20% ή περισσότερo μειωμένος από το 4ο τρίμηνο του 2019.
 4. Να υπάρχει φυσικό κατάστημα

Προϋπολογισμός Έργων

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέρχεται τα 8 εκατομμύρια ευρώ για σύνολο των περιφερειών της χώρας

Επιλέξιμες Δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version, AMEA και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
 2. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του.
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ( Desktop / Laptop )
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Σημεία Προσοχής

 • Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020 (ότι έχει αγοραστεί/υλοποιηθεί από 18/03/2020 κ μετά είναι επιλέξιμο).
 • Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τριμήνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.
 • Το σύνολο των δαπανών πρέπει να έχει υλοποιηθεί πριν την υποβολή της πρότασης (υλοποίηση-τιμολόγηση-εξόφληση χωρίς να γνωρίζουμε αν θα γίνει αποδεκτή η αίτηση συμμετοχής)

Aναλαμβάνουμε την υποβολή του φακέλου σας για το πρόγραμμα καθώς και την υλοποίηση του e-shop σας. Εξασφαλίστε μία θέση στην κατάθεση φακέλου για το πρόγραμμα επιδότησης σήμερα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Περίοδος Ηλεκτρονικών Υποβολών

Έναρξη: Παρασκευή 09 Ιουλίου 2021, ώρα 13:00

Λήξη: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου του 2021, ώρα 15:00

Γιατί να επιλέξετε Digi-Plan & Tax-Plan;

Η ομάδα της Digi-Plan με μεγάλη εμπειρία ετών, δραστηριοποιείται στο χώρο του e-business. Κύριο μέλημα μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπως Web Development, Digital Marketing, e-Commerce και e-Consulting εξασφαλίζοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε να αποδώσει η πορεία της επιχείρησης σας στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σε συνεργασία με τους έμπειρους σύμβουλους επιχειρήσεων της Tax-Plan (https://www.tax-plan.gr) με έδρα την πόλη της Λάρισας, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τη διεκπεραίωση του προγράμματος επιδότησης ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συνεργασία καλύπτει όλα τα στάδια της επένδυσης που θα υποβληθεί προς έγκριση για πρόγραμμα ΕΣΠΑ όπως:

 • εκτίμηση της επένδυσης
 • συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων
 • την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου
 • συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας
 • δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με:
  • εκπαίδευση του ιδιοκτήτη του καταστήματος
  • υποστήριξη
  • συμβατότητα με τις απαιτήσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ
 • προώθηση – διαφήμιση ηλεκτρονικού καταστήματος με:
  • Google Ads
  • Facebook Advertising
  • Instagram Advertising
  • Email Marketing
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας προγράμματος ΕΣΠΑ

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για την επιχείρηση σας.