Service-Support

Service-Support

Στο Service-Support Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίνοντας έμφαση στην Αμεσότητα και στην Ποιότητα της Εργασίας μας, διαθέτουμε με ένα τηλεφώνημα σε άμεση απόκριση, τους τεχνικούς μας στην διάθεση του πελάτη στον χώρο του, με τις χαμηλότερες τιμές “on-site service“ στην αγορά. Η λειτουργία μιας επιχείρησης στο σημερινό κόσμο αποτελεί εξαιρετική πρόκληση. Είναι ακόμα δυσκολότερη όταν δεν μπορούν οι υπάλληλοί σας να εργαστούν λόγω προβλημάτων υπολογιστών ή δικτύων. Ο χαμένος χρόνος της εργασίας μπορεί να είναι εξαιρετικά δαπανηρός για μια επιχείρηση.

Εμείς έχουμε τη  λύση για τα προβλήματα αυτά.


Η εταιρεία μπορεί να γίνει το τμήμα Πληροφορικής/Μηχανογράφησης της επιχείρησης για ένα μόνο μικρό μερίδιο του κόστους. Ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης δικτύου στο χώρο του πελάτη, για επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ως το «μερικής-απασχόλησης» τμήμα Πληροφορικής/Μηχανογράφησης, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της εταιρείας  παρέχουν γρήγορες, προσιτές και αποδοτικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικής υποστήριξης. Έτσι συνεχίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, με ραντεβού αυθημερόν, απογευματινά και τα Σαββατοκύριακα, δίνοντας το “παρών” όποτε χρειασθεί. Επίσης η επιχείρηση  αναλαμβάνει τη μηνιαία συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού μιας επιχείρησης καθώς και την απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη. Παρέχει βοήθεια για τα καθημερινά προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσει και μέσω της χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης, απευθείας από την έδρα της μας χωρίς μεγάλο κόστος.

Με την εταιρεία μας ο πελάτης έχει ένα ενιαίο και μοναδικό σημείο επικοινωνίας και ευθύνης για όλες τις υπηρεσίες σχετικά με το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και όποιο άλλο θέμα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κάθε πτυχή των υπολογιστών και του δικτύου της επιχείρησής του μπορεί να το διαχειριστεί μέσω της εταιρείας μας.

Format Windows

Εγκατάσταση και Επανεγκατάσταση Windows (Format Windows):

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση και την ομαλότητα λειτουργίας του υπολογιστή, είναι το κατά πόσο επαγγελματικά είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο το σύστημα.

Εάν το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας παρουσιάζει προβλήματα: ο υπολογιστής δεν ανοίγει, κάνει επανεκκίνηση από μόνος του, το σύστημα «κολλάει» ή τα προγράμματα λειτουργούν με καθυστέρηση, τότε είναι ώρα να απευθυνθείτε στους ειδικούς. Παρέχεται η υπηρεσία εγκατάστασης και επανεγκατάστασης των λειτουργικών συστημάτων και στο χώρο του πελάτη.

Η Επαγγελματική εγκατάσταση Windows, η οποία εκτελείται από ειδικό της επιχείρησής μας, μπορεί να χωριστεί υποθετικά σε 5 βασικά βήματα:


1) Διάγνωση του υπολογιστή και της συμβατότητας υλικού: ο τεχνικός με την βοήθεια μιας σειράς ειδικών τεστ ελέγχει την συμβατότητα της σύνθεσης υλικού του υπολογιστή με τις απαιτήσεις της έκδοσης Windows που πρόκειται να εγκατασταθεί, καθώς και την συμβατότητα του κάθε τμήματος με τη δεδομένη έκδοση Windows.

2) Διάγνωση της συμβατότητας λογισμικού : σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ελέγχει εάν όλες οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας είναι συμβατές με την έκδοση Windows που πρόκειται να εγκατασταθεί.

3) Εγκατάσταση Windows: ο ειδικός της τεχνικής υποστήριξης όχι μόνο θα εγκαταστήσει το Windows, αλλά θα εκτελέσει και τις προκαταρκτικές εργασίες, όπως: ρύθμιση του BIOS, διαμόρφωση του σκληρού δίσκου (format), προετοιμασία των λογικών μονάδων του σκληρού δίσκου.

4) Ρύθμιση των Windows η οποία συμπεριλαμβάνει: ρύθμιση της ταχύτητας λειτουργίας του συστήματος, βελτιστοποίηση για τις τρέχουσες ή τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εργασίες και εφαρμογές (γραφικά προγράμματα, προγράμματα γραφείου ή παιχνίδια και πολυμέσα), δημιουργία δίσκων επαναφοράς, ορισμός ιδιοτήτων προσβασιμότητας των φακέλων και συσκευών από άλλους υπολογιστές κ.τ.λ.


Αναβάθμιση Υπολογιστών


Η παραγωγικότητα των υπολογιστών κάθε χρόνο αυξάνεται σχεδόν δύο φορές, ενώ τα νέα προγράμματα κατασκευάζονται προσαρμοσμένα ακριβώς σε τέτοιους Η/Υ, καθώς η τάση για απότομη αύξηση των λειτουργικών δυνατοτήτων των Η/Υ αυτόματα προκαλεί και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων υπολογιστών. Συνεπώς, για την σωστή λειτουργία τους απαιτείται είτε η απόκτηση νέου Η/Υ, είτε ο εκσυγχρονισμός του υπολογιστή που ήδη υπάρχει. Ο εκσυγχρονισμός των υπολογιστών προϋποθέτει την αντικατάσταση κάποιων εξαρτημάτων με πιο τελειοποιημένα, ή την προσθήκη νέων, τα οποία έλειπαν από την αρχική σύνθεση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί όχι μόνο να επεκταθεί ο χρόνος εκμετάλλευσης του Η/Υ για μερικά χρόνια, αλλά και να επιτευχθεί, ότι αυτός θα παραμείνει αρκετά σύγχρονος και λειτουργικός.

Η σύγχρονη αναβάθμιση του υπολογιστή είναι το μοναδικό μέσο για την προσαρμογή των πόρων του Η/Υ στις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Κατά την αναβάθμιση του Η/Υ θα πρέπει να παρθούν υπόψη μερικές λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν την συνεργασία ξεχωριστών τμημάτων τόσο μεταξύ τους, όσο και με το λογισμικό. Επίσης, μερικές φορές μπορεί να γίνει απώλεια μέρους δεδομένων ή και όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο. Μόνο ο ειδικός, ο οποίος γνωρίζει το ίδιο καλά τόσο το λογισμικό, όσο και το υλικό του Η/Υ, μπορεί να πετύχει την μέγιστη απόδοση του υπολογιστή κατά την τροποποίηση της βασικής του σύνθεσης.

Εμείς θα εξασφαλίζουμε όχι μόνο την σωστή εκτέλεση της ίδιας της αναβάθμισης, αλλά και την προσεκτική διατήρηση όλων των υφιστάμενων αρχείων σας.


Εγκατάσταση τοπικού δικτύου

Επιτρέπει σε μια ομάδα υπολογιστών να χρησιμοποιούν κοινούς δικτυακούς πόρους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν κοινή πύλη για πρόσβαση στο Internet.

Η επαγγελματική ρύθμιση του δικτύου θα εξασφαλίσει την υψηλή αξιοπιστία της σύνδεσης και ποιοτική προστασία από τους εξωτερικούς κινδύνους, την μέγιστη δυνατή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και την μέγιστη απόδοση του δικτυακού εξοπλισμού.

Η δημιουργία του οικιακού ή εταιρικού τοπικού δικτύου αρχίζει από την επιλογή του τύπου σύνδεσης:


1)Ethernet

2)Gigabit Ethernet

3)WiFi

Υπάρχουν τρεις κυρίως υπηρεσίες:


1)Ωριαίες

2)Συμβόλαια υποστήριξης (6μηνης ή 12μηνης διάρκειας)

3)Συμβουλές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτυακών λύσεων

Οι Ωριαίες (Προσωρινή τεχνική βοήθεια) είναι η λιγότερο παραδοσιακή μορφή παροχής δικτυακών υπηρεσιών. Προσφέρει λύση σε προβλήματα Hardware και Software. Περιλαμβάνονται περιστατικά επείγοντα και μη.

Το Συμβόλαιο Υποστήριξης (Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης) είναι η περισσότερο παραδοσιακή μορφή παροχής υπηρεσιών. Εξυπηρετεί επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρει η άμεση αποκατάσταση βλαβών αλλά και η πρόληψη προβλημάτων με την 2μηνιαία συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων τους. Επίσης παρέχονται αναβαθμίσεις σε Software ή Hardware αλλά και η διαχείριση των δικτύων τους.

Όσον αφορά τη Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση δικτυακών υποδομών, η εταιρεία δίνει λύσεις κατάλληλες με το μέγεθος της εταιρείας. Παρέχονται συμβουλές για μεγάλες αγορές, προμήθεια μηχανημάτων, εγκατάσταση αυτών, ρύθμιση, διαχείριση αλλά και δυνατότητα επαναφοράς των συστημάτων μετά από κάποια καταστροφή.

Υπάρχουν κάποια βασικά εγχειρίδια για τα βασικότερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Όμως υπάρχει και η δυνατότητα on-line λύσεων των προβλημάτων αυτών μέσω του Ιστοχώρου της εταιρείας. Υπάρχει διαρκής ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εταιρείας για τις νέες τεχνολογίες (Software-Hardware) ώστε να παραμείνει η εταιρεία σε ανταγωνιστικό μονοπάτι.

Δημιουργία προτύπων – Κατά την διάρκεια της επίλυσης προβλημάτων καταγράφονται όλα τα βήματα. Έτσι δημιουργούνται οδηγοί που στο μέλλον θα μπορούν να μειώσουν τον χρόνο απόκρισης, και να παρέχουν ταχύτατη λύση σε θέματα ρουτίνας.

Προσόσφατα Άρθρα


[post_grid id=”2384″]