Στοιχεία Εταίρων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 79 ΛΑΡΙΣΑ
ΦΟΥΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 50€
ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΦΟΥΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: 50€