Κατασκευή Ιστοσελίδων ΙΚΕ

Αν η επιχείρηση σας έχει τη νομική μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) τότε η κατασκευή μιας βασικής ιστοσελίδας είναι υποχρεωτική.

Βασική Ιστοσελίδα για IKE

Στη Digi-Plan η κατασκευή μιας βασικής ιστοσελίδας για τη δική σας επιχείρηση ΙΚΕ γίνεται μια απλή υπόθεση και πολύ οικονομική.
Η νέα ιστοσελίδα περιλαμβάνει τα σταθερά στοιχεία της εταιρείας όπως φαίνονται στη σφραγίδα της και επιπλέον:

  • Αριθμό ΓΕΜΗ
  • Αριθμό Μητρώου Επιμελητηρίου
  • Κεφάλαιο εταιρείας
  • Διαχειριστές εταιρείας
  • Ημερομηνία λήξης πρώτης διαχειριστικής περιόδου.
  • ΚΑΔ (Κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων ΙΚΕ)

Στην ιστοσελίδα που σας παρέχουμε, υπάρχει χώρος και για ανάρτηση εγγράφων της ΙΚΕ όπως οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμοί, έγγραφα πιστοποίησης ISO και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Digi-Plan.gr κατασκευή ιστοσελίδων για ΙΚΕ

Στην Digi-Plan παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην κατασκευή ιστοσελίδων. Παραδίδουμε στους πελάτες μας πλήρως παραμετροποιήσιμες ιστοσελίδες με την πλατφόρμα του WordPress με σκοπό την προβολή της επιχείρησης σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την δημιουργία ιστοσελίδας για την ΙΚΕ επιχείρησης σας.

κατασκευή ιστοσελίδας ΙΚΕ
κατασκευή ιστοσελίδας ΙΚΕ